תקנון האתר האינטרנט של מעבדת NextLab

1. הגדרות

א. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
ב. משמעותה של המילה “תיקון” בתקנון זה הינה – כל פעולה טכנית המבוצעת על ידי טכנאי במעבדה.
ג. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

ד. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

ה. קנייה באמצעות כרטיס אשראי באתר, רשאי לבצע כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

ו. לקנייה שלא באמצעות כרטיס אשראי באתר, ניתן להנות מאבטחת מידע SSL ברמה של 128 ביט.

ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2. הזמנת מוצרים בחנות או דרך האתר:

א. מעבדת NextLab (להלן: “החברה” ו/או “המעבדה”) מציעה למכירה מגוון של מוצרים (להלן: “מוצרים”). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון עגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה מעבדת Nextlab את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.

3. אופן ביצוע הזמנה:

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את מעבדת NextLab לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר שמעבדת NextLab תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויחלו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי מעבדת NextLab .

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מעבדת NextLab.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא מעבדת NextLab רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח המוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ב 20% מערך ההזמנה או מינימום 120 ש”ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

4. אמצעי התשלום:

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך, או למסור אותם באמצעות הטלפון.
ב. באפשרותך לשלם במזומן בעת קבלת המוצר/ים בחנות הקבלה בנתניה, או באמצעות תשלום COD לשליח שלנו בתוספת עמלת תשלום מזומן בגובה של עד 18% משווי העסקה.

5. מועד אספקה:

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, מעבדת NextLab עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה וברוב המקרים לא עולה הזמן על ימי עבודה ספורים.

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של מעבדת NextLab להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי מעבדת NextLab ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם מעבדת NextLab , ובכפוף לרשימת הישובים של חברת השליחויות בהם מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם מעבדת NextLab לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה מעבדת NextLab הפוסקת הבלעדית.

6. מחירים ותשלומים:

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. מעבדת NextLab רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ד. במקרה שלא קיים מחיר למוצר באתר, או המחיר המופיע הינו 0.00 ש”ח, יש להתקשר אלינו על מנת לקבל הצעת מחיר מדוייקת עבור המוצר. מוצרים אשר מופיעים ללא מחיר, או מופיעים עם מחיר 0.00 ש”ח, הינם מוצרים שמחירם תלוי בכמה גורמים שאינם בשליטתנו, כגון מחיר ההמרה של מטבע חוץ, מלאי אצל הספק בחו”ל, אי זמינות במלאי וכו’.

7. ביטול עסקה:

א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נפתחו כלל ולא נעשה בהם שימוש כלל וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף “צור קשר”, וזאת בחיוב ותשלום בגין דמי משלוח וטיפול ב כ 5% מערך ההזמנה או מינימום 80 ש”ח .
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם מעבדת NextLab ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שמעבדת NextLab הוציאה או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
ג. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

8. אחריות:

א. האחריות הבלעדית למוצרים הינה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות ו/או החשבונית שמצורפת אליהם. החברה נוטלת את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
האחריות איננה חלה על בלאי טבעי ועל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לקוי, שימוש בניגוד להוראות או שימוש לפעולות שהמוצר לא נועד להן
ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ג. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ד. מעבדת NextLab ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מעבדת NextLab ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

9. תנאים נוספים:

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר על מעבדת NextLab לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מעבדת NextLab רשאית לבטל את ההתקשרות עם קונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ג. מעבדת NextLab שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כל שהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

10. תיקון מוצרים במעבדה:

ניתן למסור מכשירים אלקטרונים לתיקון במעבדה בשלושה דרכים:
1. מסירתם בחנות הקבלה בכתובת המעבדה בנתניה.
2. שליחתם באמצעות שליח או דואר ישראל.
3. שליחתם על ידי שליח מטעם המעבדה באמצעות תוכנית “איסוף והחזרה” מכתובת הלקוח.

המעבדה מסירה עצמה האחריות על אובדן תכנים ו/או מידע ו/או זיכרונות ו/או אפליקציות ברשיון ממכשירים שנמסרו לתיקון במעבדה.

יש לוודא גיבוי מלא של המכשיר טרם מסירתו לתיקון במעבדה!

המעבדה מסירה מעצמה כל אחריות על טיבם של המוצרים שמיועדים לתיקון במעבדה. במקרה ומכשיר שנמסר לתיקון במעבדה חדל מלפעול באופן תקין, אין המעבדה מתחייבת לתקן או לשאת בעלות הנזקים של המכשיר.

במקרים בהם המכשיר המיועד לתיקון היה במרכז שירות או מעבדה אחרת טרם מסירתו לתיקון במעבדת nextlab, הלקוח מתחייב להודיע על כך בעת מסירתו של המכשיר לתיקון, ובנוסף, מתחייב שלא יטען או יתבע ממעבדת nextlab עבור כל נזק אפשרי שבמכשיר, גם אם מדובר בנזק פיזי במכשיר שלא נראה לעין.

במקרה שטכנאי מטעם המעבדה יגלה נזק כזה שנגרם למכשיר טרם מסירתו לתיקון במעבדה, מחוייבת המעבדה להודיע על כך ללקוח באמצעות הטלפון או בכתב.

תיקונים של קורוזיה (שיתוך) במכשירים אלקטרונים שנמסרים לתיקון במעבדה, אינם כלולים במסגרת אחריות על התיקון, אלא אם צויין אחרת במפורש על גבי חשבונית החיוב עבור תיקון המכשיר במעבדת nextlab.

סוללות ליטיום-יון, וסוללות גיבוי ניקל-קנדיום אינם רכיבים אלקטרוניים/כימיים אשר עלולים לפעול באופן לא תקין, ואף לגרום נזק למכשיר בהם הם מצויים. המעבדה מסירה עצמה כל אחריות על נזק לגוף ו/או רכוש ו/או למכשירים כתוצאה משימוש לקוי של המשתמש (הלקוח) או פעילות לקויה של סוללות שנקנו באתר או בחנות מעבדת nextlab.

11. דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית בנתניה, ישראל.

ובנימה אישית:

מעבדת NextLab חרטה על דגלה את השירות כמוטיב מוביל בהתנהלותה. בכל מקרה נשתדל לפתור כל מחלוקת על הצד הטוב ביותר תוך התחשבות מרבית ברצונו ובתחושותיו של הלקוח.

לכל שאלה שתהיה או בקשה אנו פנויים תמיד, ותמיד נשמח לעזור.

בברכה,

צוות מעבדת “NextLab”
www.nextlab.co.il
טלפון: 09-8866037
פקס: 09-7770114
ת.ד. 8663, נתניה 42504
שד’ גיבורי ישראל 20, קומה 1, משרד 103.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *