גרסאות ROM רשמיות למכשיר HTC TOUCH HD BLACKSTONE T8282

בשפה האנגלית  (WWE > World Wide English)

ניתן להחליף כל גרסא של מערכת הפעלה במעבדה שלנו, לאחת או מאחת הגרסאות הנ"ל. בנוסך, ניתן להחליף את מערכת ההפעלה (רום) במכשיר  בשפה אחרת מאנגלית (כגון: רוסית, צרפתית, ספרדית, גרמנית וכו') לשפה האנגלית.

RUU_BlackStone_hTC_Asia_WWE_1.59.707.0_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship.exe
RUU_BlackStone_HKCSL_WWE_1.57.831.1_Radio_52.64.25.34_1.14.25.24_Ship.exe
RUU_BlackStone_HKCSL_WWE_1.19.831.0_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_WWE_1.56.405.1_Radio_52.62.25.3 4_1.13.25.24_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_Europe_1.56.401.0_Radio_52.62.25.34_1.13.25.24_Ship.exe
RUU_BlackStone_Telstra_WWE_1.21.841.1_Radio_52.57.25.30_1.10.25.25_Ship
RUU_BlackStone_hTC_Asia_WWE_StarHub_1.18.723.2_Rad io_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship
RUU_BlackStone_hTC_Asia_WWE_1.18.707.3_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_hTC_Asia_WWE_1.18.707.1_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_hTC_Asia_TW_1.14.709.5_Radio_52.57.25.30_1.10.25.25_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_WWE-AFK_1.14.421.5_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_WWE_1.14.405.3_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_WWE_1.14.405.0_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_Orange_UK_1.14.405.3_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship
RUU_BlackStone_HTC_Europe_1.14.401.2_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship.exe
RUU_BlackStone_HTC_WWE_EastEurope_1.14.479.3_Radio _52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship

בנוסף, ניתן להתאים את מערכת ההפעלה שבמכשיר לגרסא המתאימה להתקנת עברית של איירון (EYRON) או PDAC.

פרטים נוספים יימסרו על ידי טכנאי מומחה במעבדה או בטלפון.

נשמח לענות על כל שאלה